puutarha-iso

Söderlångviks huvudbyggnad har sedan år 1965 fungerat som ett konst- och personhistoriskt museum. Bekanta dig med Amos Andersons imponerande liv och omfattande konstsamling, samt våra växlande konstutställningar.

 

Kulturpersonligheten, tidningsutgivaren och mecenaten Amos Anderson (1878-1961) föddes i en småbrukarfamilj på Kimitoön i Åbolands skärgård. Vid sekelskiftet studerade han nationalekonomi och försäkringsverksamhet i Åbo, Göttingen och London. Han flyttade till Helsingfors 1902 och blev snabbt en betydelsefull affärsman och industriföretagare. Han grundade otaliga företag, ägde fastigheter i Helsingfors centrum och hade en viktig roll i bl.a. Huvfustadsbladets, Svenska Teaterns, Konsthallens och Åbo Akademis historia. År 1927 köpte han Söderlångvik Gård till sitt sommarställe. Muséet berättar hans livshistoria och gården förvaltas fortfarande enligt hans sista vilja.

 

Historia

Söderlångvik har varit bosatt ända sedan början av 1500- talet. Bara en kort tid på 1600- talet har Söderlångvik legat öde. Ägarna har under dessa århundraden varit många. År 1927 köpte Amos Anderson gården, och 1934-35 lät han bygga om huset enligt W.G. Palmqvists ritningar. Huset påbyggdes med en annan våning och vitrappades. Under åren 1937- 38 fick byggnaden dessutom flyglar i tegel, med öppna altaner kantade av balustrader. Parken är ritad i slutet av 1930-talet av Paul Olsson.

Amos Anderson avled på Söderlångvik i april 1961 i en ålder av 82 år. Han är begraven intill Kimitos medeltida gråstenskyrka. Efter Amos död övergick gårdens ägo till Föreningen Konstsamfundet, som Amos grundade 1940. I sitt testamente gjorde den evige ungkarlen Amos föreningen till sin enda arvinge.

 

Konst

Bildkonsten i Söderlångviks museum består till största delen av verk som funnits där redan på Amos Andersons tid: ett hundratal målningar, skulpturer och grafik. I Amos Andersons egna samlingar finns 250 konstverk. Många åboländska målare finns med, t.ex. Edwin Lyden, Aarne Niinivirta, Teodor Schalin och Felix Nylund. Några av Sigrid Schaumans, Lennart Segerstråles och Marcus Collins arbeten finns också representerade.

 

Utställningar

I sommar har Söderlångviks museum tre intressanta utställningar. I huvudbyggnaden kan man förutom Amos Andersons egna samlingar uppleva Hans Rosenströms (f. 1978) konstutställning I enrum, som omfattar bland annat narrativa ljudinstallationer och fotogram. Tiina Vainios (f. 1960) konstutställning Underbara maskiner består av färgstarka tusch- och akrylmålningar och kommer att äga rum i Café Vivan i den gamla ladugårdsbyggnaden.